Slider

Het boek ‘De huid-darm connectie’ (2019), geschreven door Marcelline Goyen, huidtherapeut BHS, is een Nederlandstalig boek over de relatie tussen de huid en de darmen. In haar 20-jarige carrière als huidtherapeut en tevens darmtherapeut heeft Marcelline Goyen gezien dat huidproblemen vaak samen gaan met verstoringen (dysbiose ofwel disbalans) in de darmen en/of spijsverteringsstelsel. Het uitgebreid vragen stellen aan haar cliënten leerde haar dat mensen met acne, eczeem en andere chronische huidaandoeningen opvallend vaak ook klachten aangaven zoals verstopping of juist diarree, vaak opgeblazen gevoel, opvallende winderigheid, buikkrampen, vermoeidheid, stemmingsproblemen, allergie (voeding, hooikoorts, zonneallergie etc.). Ook al gaven artsen structureel aan haar cliënten aan dat hun – soms zelfs zeer ernstige - buikklachten geen relatie konden hebben met hun huidproblemen, zag Goyen deze relatie wel. Ze volgde in 2009 daarom een aanvullende opleiding ‘Darmtherapie’ om ontlastingsonderzoeken te leren interpreteren. Nadat een aantal van haar huidcliënten hun ontlasting liet onderzoeken, kregen zij op basis van die uitslagen advies van Goyen om anders te gaan eten en leven en aanvullende supplementen en pre- en probiotica te gebruiken, ter verbetering van hun darmen. De verbeteringen die daardoor ontstonden waren bijzonder te noemen, zelfs bij zeer ernstig chronisch eczeem. Daar ze nogal eens te horen kreeg dat haar visie ‘niet wetenschappelijk onderbouwd was’ en voor diverse artsen en therapeuten dus viel onder ‘complementair of alternatief’, besloot zij op zoek te gaan naar de wetenschappelijke verklaring en dus onderbouwing van deze ‘huid-darm connectie’, een andere kijk op huidproblemen. Haar voornaamste doel was om via deze wetenschappelijke onderbouwing middels een boek in de toekomst bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden voor mensen met chronische huidproblemen.. “Want als je weet dat het bestaat, kan je het ook vinden”, aldus Marcelline. Ruim 6 jaar heeft deze zoektocht geduurd om via allerlei wetenschappelijke invalshoeken (dermatologie, microbiologie, voedingsleer, immunologie etc.) verklaringen te vinden voor deze – eigenlijk zo logische – connectie tussen de grootste lichamelijke organen de huid en de darmen.

In het boek dat daaruit is ontstaan (ruim 630 bladzijden en 1,197 kg) wordt de reis beschreven door alle lagen van de huid op weg naar de darmen en terug. Hierin komen vele onderwerpen aan bod zoals de huid opbouw, de huid parameters, functies, het belang van een correcte (huid) pH, de sebogenese (geboorte talg) enzymen, antimicrobiële peptiden, het microbioom en het immuunsysteem van zowel de huid als de darmen. En natuurlijk de continue interactie tussen de huid en de darmen, geholpen door onze microbiota en beïnvloed door o.a. de pH, enzymen, communicatie, ons immuunsysteem (MIS, GALT, SALT etc.), leefstijl (stress), voeding en pre- en probiotica. Het boek biedt vele nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

BESTELLEN